O firmie
o firmie

Firma inżynierska dostarczająca rozwiązania dla klientów w branży mechanicznej, elektrycznej i automatyki.

HPE 8 oferuje projektowanie, wsparcie merytoryczne, wykonanie oraz instalacje i uruchomienie systemów i urządzeń technicznych dla różnych gałęzi przemysłu w zakresie:

 •  instalacji i układów przemysłowych, procesowych i technologicznych,
 •  mechaniki i budowy maszyn,
 • systemów generowania, sprężania, zasilania oraz kondycjonowania gazów i powietrza,
 •  systemów zasilania, sterowania elektrycznego i automatyki,
 •  budownictwa przemysłowego.

Korzystamy z najnowszego oprogramowania do modelowania 3D oraz programów obliczeniowych.  Wykonujemy kalkulacje statyczne i dynamiczne z zastosowaniem metod: MES i CFD.

Dysponujemy możliwościami przeprowadzenia prób i testów projektowanych urządzeń.

Polityka Jakości, Historia

Firma inżynierska dostarczająca rozwiązania dla swoich klientów w branży mechanicznej, elektrycznej i automatyki.

2022 CERTYFIKACJA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI WG NORMY PN-EN 1090-1 +A1:2012. ZGODNIE Z POWYŻSZYM FIRMA UZYSKAŁA MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA NA RYNKI UNII EUROPEJSKIEJ PRODUKTÓW BUDOWLANYCH JAKIMI SĄ: KOSTRUKCJE STALOWE W KLASIE EXC3.

2021 W KWIETNIU 2021 roku FIRMA WDROŻYŁA ORAZ STOSUJE WYMAGANIA JAKOŚCI W SPAWALNICTWIE ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN ISO 3834-2:2007.

2021 W styczniu 2021 roku HPE 8 Sp. z o.o. przeszła na system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normą ISO 45001:2018.

2018  W grudniu 2018 roku HPE 8 Sp. z o.o. wdrożyłA Zintegrowany System Zarządzania zgodny z nową normą ISO 9001:2015.

2013  W latach 2013 – 2017  firma co roku pozytywnie przechodziła audyty kontrolne Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

2012  W drugiej połowie 2012 roku uzyskaliśmy certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwa i higieną pracy zgodnie z normą PN-N-18001:2004.

2011 We wrześniu 2011 roku firma przeszła pomyślnie Audit Certyfikujący przeprowadzony przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. i otrzymała certyfikat systemu zarządzania jakością zgodnY z normą ISO 9001:2008.

 

Zarząd firmy HPE 8 Sp. z o.o. podjął decyzję o wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy

PN-EN ISO 9001: 2015,

w zakresie jakości, oraz zgodnego z wymaganiami zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy

PN-ISO 45001: 2018,

w celu zapewnienia zadowolenia i zdobycia zaufania Klientów, spełnienia ich wymagań i oczekiwań.

 Zarząd Spółki zobowiązuje się do stałego doskonalenia systemu zarządzania poprzez przestrzeganie norm PN-EN ISO 9001 i PN-ISO 45001, wymagań prawnych oraz innych wymagań, realizowane przez systematyczne przeglądy skuteczności zaplanowanych celów jakościowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Firma deklaruje zapewnienie konsultacji i współudziału wszystkich pracowników w podnoszeniu poziomu jakości świadczonych usług w zakresie terminowości, skuteczności, solidności, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działania na rzecz eliminowania zagrożeń i ograniczenia ryzyk. Naszą polityką jest stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju i funkcjonowania Firmy, stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników, zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w celu zapobiegania chorobom zawodowym, urazom i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym. Zapewniamy odpowiednie zasoby i środki do realizacji niniejszej polityki i celów.

Certyfikaty

Działalność społeczna

Realizując strategie finansowe i rozwojowe firmy staramy się od początku istnienia nie zapominać o najbardziej potrzebujących. Wspieraliśmy i nadal wspieramy wiele instytucji społecznych i charytatywnych.

Instytucje, którym pomogliśmy:

 • Rodzinny Dom Dziecka w Gniewie
 • Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym,
 • Program SimLE Politechniki Gdańskiej,
 • Rumski Klub Sportowy,
 • Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny,
 • Szlachetna Paczka,
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 3 w Wołominie,
 • Szkoła Podstawowa nr 49 im. Ks. Bronisława Komorowskiego w Gdańsku,
 • Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi,
 • Rodzinny Dom Dziecka w Biskupicach,
 • Fundacja „Sfinks – z pasją do dzieci”
 • Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych

Aktualności w HPE 8

Diamenty Forbesa 2022

Diamenty Forbesa 2022

18.01.2022-Miesięcznik „Forbes”  opublikował listę najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce -„Diamenty Forbesa 2022”. Firma HPE8 kolejny raz jest jednym z laureatów tego prestiżowego zestawienia.

HPE8 Sp. z o.o. w gronie laureatów Diamentów Forbesa 2021

HPE8 Sp. z o.o. w gronie laureatów Diamentów Forbesa 2021

28.01.2021r -Miesięcznik „Forbes” opublikował listę najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce. Nasza firma HPE8 jest jednym z laureatów tego prestiżowego zestawienia i otrzymała tytuł Diamentu Forbesa 2021. Więcej informacji na stronie: ...

HPE8 sygnatariuszem Deklaracji kultury bezpieczeństwa

HPE8 sygnatariuszem Deklaracji kultury bezpieczeństwa

17.06.2020 - HPE 8 Sp z o.o. dołączyła do grona przedsiębiorstw i instytucji deklarujących przestrzeganie zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Podpisanie deklaracji odbyło się nietypowo – w sposób zdalny. Pomysłodawcą Deklaracji jest Urząd Transportu...