O firmie
o firmie

Firma inżynierska dostarczająca rozwiązania dla klientów w branży mechanicznej, elektrycznej i automatyki.

HPE 8 oferuje projektowanie, wsparcie merytoryczne, wykonanie oraz instalacje i uruchomienie systemów i urządzeń technicznych dla różnych gałęzi przemysłu w zakresie:

 •  instalacji i układów przemysłowych, procesowych i technologicznych,
 •  mechaniki i budowy maszyn,
 • systemów generowania, sprężania, zasilania oraz kondycjonowania gazów i powietrza,
 •  systemów zasilania, sterowania elektrycznego i automatyki,
 •  budownictwa przemysłowego.

Korzystamy z najnowszego oprogramowania do modelowania 3D oraz programów obliczeniowych.  Wykonujemy kalkulacje statyczne i dynamiczne z zastosowaniem metod: MES i CFD.

Dysponujemy możliwościami przeprowadzenia prób i testów projektowanych urządzeń.

Polityka Jakości, Historia

Firma inżynierska dostarczająca rozwiązania dla swoich klientów w branży mechanicznej, elektrycznej i automatyki.

2023 FIRMA USTANOWIŁA I STOSUJE SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI ZGODNY Z DYREKTYWĄ 2014/68/EU MODUŁ H DLA PROJEKTOWANIA, WYTWARZANIA, BADAŃ I ODBIORÓW RUROCIĄGÓW.

2022 CERTYFIKACJA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI WG NORMY PN-EN 1090-1 +A1:2012. ZGODNIE Z POWYŻSZYM FIRMA UZYSKAŁA MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA NA RYNKI UNII EUROPEJSKIEJ PRODUKTÓW BUDOWLANYCH JAKIMI SĄ: KOSTRUKCJE STALOWE W KLASIE EXC3.

2021 W KWIETNIU 2021 roku FIRMA WDROŻYŁA ORAZ STOSUJE WYMAGANIA JAKOŚCI W SPAWALNICTWIE ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN ISO 3834-2:2007.

2021 W styczniu 2021 roku HPE 8 Sp. z o.o. przeszła na system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normą ISO 45001:2018.

2018  W grudniu 2018 roku HPE 8 Sp. z o.o. wdrożyłA Zintegrowany System Zarządzania zgodny z nową normą ISO 9001:2015.

2013  W latach 2013 – 2017  firma co roku pozytywnie przechodziła audyty kontrolne Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

2012  W drugiej połowie 2012 roku uzyskaliśmy certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwa i higieną pracy zgodnie z normą PN-N-18001:2004.

2011 We wrześniu 2011 roku firma przeszła pomyślnie Audit Certyfikujący przeprowadzony przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. i otrzymała certyfikat systemu zarządzania jakością zgodnY z normą ISO 9001:2008.

 

Zarząd firmy HPE 8 Sp. z o.o. podjął decyzję o wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami międzynarodowych standardów w zakresie jakości oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w celu zapewnienia zadowolenia i zdobycia zaufania Klientów, spełnienia ich wymagań i oczekiwań.

Wysoka jakość produktów oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników   służą osiągnięciu nadrzędnego celu strategicznego, jakim jest sukces ekonomiczny oraz konkurencyjność firmy na rynku, jak również pozwalają uzyskać pełną satysfakcję Klienta.

Zarząd Spółki zobowiązuje się również do stałego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania poprzez przestrzeganie norm:

PN-EN ISO 9001 i PN-ISO 45001, PN-EN ISO 3834-2,

PN-EN 1090-1, dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/EU,

wymagań prawnych oraz innych wymagań, realizowane przez systematyczne przeglądy skuteczności zaplanowanych celów jakościowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Firma deklaruje zapewnienie konsultacji i współudziału wszystkich pracowników w podnoszeniu poziomu jakości świadczonych usług w zakresie terminowości, skuteczności, solidności, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działania na rzecz eliminowania zagrożeń i ograniczenia ryzyk. Naszą polityką jest stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju i funkcjonowania Firmy, stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników, zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w celu zapobiegania chorobom zawodowym, urazom i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym. Zapewniamy odpowiednie zasoby i środki do realizacji niniejszej polityki i celów.

Certyfikaty

Działalność społeczna

Realizując strategie finansowe i rozwojowe firmy staramy się od początku istnienia nie zapominać o najbardziej potrzebujących. Wspieraliśmy i nadal wspieramy wiele instytucji społecznych i charytatywnych.

Instytucje, którym pomogliśmy:

 • Rodzinny Dom Dziecka w Gniewie
 • Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym,
 • Program SimLE Politechniki Gdańskiej,
 • Rumski Klub Sportowy,
 • Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny,
 • Szlachetna Paczka,
 • Rodzinny Dom Dziecka nr 3 w Wołominie,
 • Szkoła Podstawowa nr 49 im. Ks. Bronisława Komorowskiego w Gdańsku,
 • Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi,
 • Rodzinny Dom Dziecka w Biskupicach,
 • Fundacja „Sfinks – z pasją do dzieci”
 • Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych

Aktualności w HPE 8

Diamenty Forbesa 2022

Diamenty Forbesa 2022

18.01.2022-Miesięcznik „Forbes”  opublikował listę najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce -„Diamenty Forbesa 2022”. Firma HPE8 kolejny raz jest jednym z laureatów tego prestiżowego zestawienia.