Laboratorium Badań Nieniszczących

Z satysfakcją informujemy, że otworzyliśmy własne Laboratorium Badań Nieniszczących.

Realizując Art. 32 c. pkt. 2 Prawa Atomowego podajemy do wiadomości następujący komunikat:
„Oznajmiamy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością